Google+ Pracownicy

Pracownicy

DYREKCJA

Pawe Dobrowolski - dyrektorKadra 2012
Maria Orze-ysiak - dyrektor 1990-31.08.2014
Marzena Jarzyna -
zastpca dyrektora od 11.1998
Aniela Kmieciak-Janiszewska - zastpca dyrektora 1992-10.1998

RELIGIA

o. Sawomir Soma 1990-1991
ks. Adam Wglarz 1991
ks. Jzef Gut 1991-1993
ks. Mieczysaw Janiec 1993-1994
ks. Jan Tokarski 1994-1995
ks. Kazimierz yka 1995-1996
ks. Adam Marek 1997
ks. Tomasz Orze 1997-1998
ks. Stanisaw Olszwka 1997-1998
ks. Stanisaw Klecha 1998
o. Dariusz Kantypowicz 1998-1999
o. Marek Kosacz 1999-2001
s. Renata Skoczek 2001-2004
br. Dawid Kabza 2004-2005Kadra 2007
o. Zygmunt Chmielarz 2005-2007
o. Norbert Oczkowski 2007-2009
o. Ihor Hnyus od 2009-2015
o. ukasz Filc 2009-2010

o. Jacek Dbski 2015-2016

ks. Micha Wrona od 2016

JZYK POLSKI

Ewa Kawalec 1990-1991
Maria Orze-ysiak 1990-2014
Elbieta Chruciel 1991-2000
Grzegorz Kociuba 1992-2003
Renata Dbrowska od 1993
Iwona Hetnar 2004-2005
Dorota Rzenik od 2004
Anna Niedwied od 2005
Magorzata Baraska 05.2011-02.2012

JZYK ANGIELSKI

Anna Salnikow 1990-2002
Sawomir Hajnas 1990-2005
Michelle Conavay 1992-1993
Don Droubay 1993-1994
Magorzata Makowska 1993-1994 i 2008-2016
Izabela Mroczkowska 1993-1995
Rachel Fried 1995
Alina Tymkw 1995-1998
Beata Drozd 1996-1999
Leszek Horoszko 1998-1999 i od 2007
Wcise Marta od 1999
Olga Ratenburg 2004-2006
Maja Ciumak 2005-2006
Renata Brzozowska 03-06.2005
Grzegorz Tarnowski 04-06.2005
?Piotr Madej 2005-2008
Michael Sinclair 2006-2008
Elwira Suska 2006-2008
Magdalena Kowal 2008-2009
Kamila Ciba-Szwed 2008-2009
Agnieszka Madej od 09.2009-02.2010
ukasz Furtak od 02.2010 do 06.2012

Magdalena Krzstek od 2016

JZYK FRANCUSKI

Aniela Kmieciak-Janiszewska 1990-2005
Marek Mrozek 1995-1996
Elbieta Kantorowicz 1996-1997
Barbara Gadawska 1997-1998
Pawe Czerwiski 2004 - 2011
Renata Krasa od 2005
Damian Macig 2010-2011

JZYK ROSYJSKI

Renata Krpa od 2005

JZYK NIEMIECKI

Zbigniew Ryba 1990-1992
Beata Wrblewska 1991-1992
Barbara Szewerniak od 1992
Janusz Szewerniak od 1992 do 06.2012

JZYK ACISKI I KULTURA ANTYCZNA

Maria Zieliska 1990-1993
Marzena Jarzyna od 1993
Elwira Suska 2007-2008
Magdalena Dziubak 2008-2010

PLASTYKA/HISTORIA SZTUKI/WIEDZA O KULTURZE

Jolanta Koacz-Bernatowicz 1990-1994 (plastyka)
Elbieta Mikiewicz 1994-2006
Przemysaw Zamojski od 2006

BIOLOGIA

Marek Pengal od 1990-2015
Magorzata Makowska 1993-1994
Urszula Jaworowska 1995-2005
Krzysztof Wolski od 2005

Sylwia Wychowaniak od 2016 

MATEMATYKA

Anna Rytwiska 1990-1991
Kazimierz ysiak 1990-2013
Wioletta ygas 1991-2003
Pawe Dobrowolski od 1992
Wiesawa Wrona 2004-2006
Grzegorz Serwan od 2006
Magorzata Badura od 2007 do 06.2012
Halina Strojek 2006-2012 i 2013-2014
Barbara Lipiec 2012-2014

Beata Suska od 2013

Agnieszka Zitek od 2016

INFORMATYKA/TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

Bogusaw Szwedo 1990-1991
Kazimierz ysiak 1991-2004
Marek Mcichowski 2004-2005
Piotr Wacerz 2005-2007
Jacek Kulasa 2007-2008
Monika Bidas 2008-2009
Marek Kierzkowski od 2006
Leszek Mazur od 2009

GEOGRAFIA

Urszula ak od 1990
Dorota Adamkiewicz 02-06.1995
Robert Miczko 02-06.1995

PSYCHOLOGIA

Ewa Pysz - Pieraska 1990-1996
Boena Andrychowicz 1990- 1998
Agnieszka Homarowicz 2004-2007

KULTURA YWEGO SOWA/EDUKACJA ARTYSTYCZNA

Sylwester ysiak 1990-2016

Kamila Wolska od 2016

CHEMIA

Magdalena wiszcz 1990-1993
Natalia Urban-Szymaska 1990-2014
Magdalena Ciach od 2004
Krzysztof Wolski 2005-2014

HISTORIA

Tadeusz Zych 1990-1998, 2006 - 2011
Izabela Mroczkowska 1993-1995
Wojciech Stpie 1995-2004
Grzegorz Kobylski od 1998
Tomasz Filozof 2004-2006
Hubert Stadnik 2006-2013
Dariusz Szwandrok 2008-2009
Tomasz Ciach od 2012

Marzena Sarzyska od 2012

MUZYKA

Katarzyna Draus 1992-1996
Magorzata Lasota 1996-1999
Roman Safin 1999-2016

Kamila Wolska od 2016

FIZYKA

Jacek Bk od 1990
Grzegorz Flisiak 2005-2006
Aleksandra Krzemie 2005-2009
Marek Kierzkowski od 2006
Robert Dbicki 2008-2009
Ewa Wokowicz 2009 - 2010

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE/EDUKACJA DLA BEZPIECZESTWA

Jzef Salik 1992-2016
Dorota Skrska od 2011

WYCHOWANIE DO YCIA W RODZINIE

Beata Wjtowicz 1999-2000
Beata Stpie 2000-2002
Elbieta Wojtaszek od 02.2006-06.2007
Elbieta Chabel od 2007 (pedagog szkolny)

REWALIDACJA

Krystyna Szwarc od 2007 do 2011

PRAWOZNAWSTWO

Janusz Nowak 1994-1996

PODSTAWY PRZEDSIBIORCZOCI I EKONOMIA

Roman Dbrowski 1994-1999 (ABC przedsibiorczoci)
Jolanta Zieliska-Kobylska 1992-2002 (podstawy ekonomii)
Grzegorz Kobylski od 2002 (podstawy przedsibiorczoci, podstawy ekonomii)

WYCHOWANIE FIZYCZNE I PYWANIE

Dariusz Hamera 1990-1992
Jzef Salik 1990-2016
Dorota Skrska od 1991
ukasz Zasuwa od 2007

Tomasz Ciach od 2016

PRACOWNICY ADMINISTRACJI

Joanna Tomczyk od 12.2011 - Ksigowa
Stanisaw Grdziela od 10.1990 Kierownik administracyjny

Barbara Misiak od 04.1990 ? 12.2011 Gwna Ksigowa i Penomocnik Zarzdu
Beata Chojnacka 1990-1991
Elbieta Knap 1990-1998
?Andrzej arw 1993-1999
Helena Krupa 1993-1997
Leszek Grbowiec 1998-1999
Magorzata Pawelak 1998-2010
Janusz Nakonieczny 1999-2000
Janusz Iskra 1999-2000
Mirosaw Walczyna 1999-2004
Andrzej Badyga 2000-2002
Beata Haka 2000-2003
Andrzej Pawelak 2005 - 2010
Jerzy Pawelak od 2005
Monika Wrona 2007 ? 2011
Aneta Maj od 05.2010 - 2013
Renata Tomczyk od 09.2011 - 06.2012
Renata Duma od 09.2011 - 06.2012
Ewa Kuchno od 09.2012
Krystyna Gwodziowska od 09.2012